May 8, 2011

Besok saya puasa

X :  Silakan dimakan bu, saya ada rezeki sedikit. *tersenyum

Y :  Terimkasih nak.. 
X :  Iya sama-sama bu. *pergi dan hilang ditelan derasnya hujan dan lapar..

No comments:

Post a Comment

jangan kapok komen lagi.hehehe...